Teman setia

Memaparkan catatan dengan label Usuluddin. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Usuluddin. Papar semua catatan

Sabtu, 11 Ogos 2012

Sukatan pelajaran usuluddin - A-level

KERTAS 1
BAHAGIAN A - TAUHID
BAHAGIAN B - TASAWWUF 

BAHAGIAN A - TAUHID


1. Rukun-rukun Iman
2. Kewujudan dan keesaan Allah, sifat-sifatnya, Adanya Malaikat
3. Pesuruh-pesuruh Allah, Muhammad sebagai pesuruh Allah yang penghabisan
4.Kitab-kitab yang diturunkan; Takdir; Hidup sesudah mati
5. Perkembangan berbagai-bagai mazhab dan Ilmu Tauhid dan asas-asas perbezaannya
          a. Ahli Sunnah
          b. Muktazilah
          c. Jabariah
          d. Qadariah
          e. Syi'ah

BAHAGIAN B - TASAWWUF

1. Pengajian Tasawwuf dan Sejarah Perkembangannya
2. Asas-asas perbezaan di antara Syariah dan Tarikat; Hakikat dan Ma'rifat
3. Tasawwuf dan kepercayaan mengenai dengan keesaan Allah
4. Tafsiran mengenai Wihdatul Wujud - Liqa'  dan Ru'yah termasuk alhijab dan al Kashfu
5. Pengajaran kerohanian dalam Tasawwut untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, taubat dan taqwa
6. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang membawa kecelakaan, dengki, takabbur, ria,marah, dendam dan bencana-bencana yang dibawa oleh  mulut dan lidah
7. Sepintas lalu perkembangan Falsafah Islam


KERTAS 2 9019/2

BAHAGIAN A - ULUM AL QURAN DAN MUSTALAH AL HADITH
BAHAGIAN B - TAFSIR DAN HADITH

BAHAGIAN  A - ULUM AL QURAN ( Mengandungi Pelajaran Mustalah Hadith)


i. Quran sebagai wahyu yang teragong; bagaimana dan bila ia diturunkan; sebab-sebab diturunkan
ii. Perbezaan di antara ayat-ayat Al Quran yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan di Medinah
iii. Sejarah pengumpulan ayat-ayat Quran dan penulisannya
iv. Penetapan bentuk [ Standardization] Al Quran
v. Hadith atau Sunnah dan kedudukannya sebagai sumber Islam
vi. Lima perinkat dalam pengumpulan Hadith [menurut zaman-zamannya|.
vii. Pengajian mendalam mengenai hadith-hadith dan istilah yang digunakan dalam system [ Mustalah Hadith], Hadith, Sunnah,Riwayah, Dirayah,Khabar, Athar, Matan, Sanad, Isnad, Musnad, Ijazah, Asma', Hafiz, Muhaddith, Musnid, Hujjah dan Hakim.
Viii. Nilai-nilai dan bahagian Hadith saperti Sahih, Hassan, Maqbul,Mardud, dan lain-lain.
Ix. Ahli-ahli hadith yang masyhur dan buku-buku hadith mereka.
a. Imam Malik dan Kitabnya Al Muwatta
b. Imam Muslim dan kitabnya Sahih Muslim
c. Imam Bukhari dan kitabnya Saheh Bukhari
d. Imam Tirmizi dan Kitabnya Jami' l Imam Abi Isa At Tirmizi
e. Imam Abu daud dan kitabnya Sunan Al Imam Abi Daud
f. Imam Annasaie dengan kitabnya Sunan AnNasaie
x. kedudukan Hadith Qudsi

BAHAGIAN B  -  TAFSIR DAN HADITH

1. Tafsir ayat-ayat Al Quran seperti berikut:
a. Surah Al Baqarah ayat 172 - 173
b. Surah Al Baqarah ayat 219
c. Surah An-Nisa ayat 59
d. Surah Yunus ayat 5 - 6
e. Surah Mukminun al Mukminun ayat 12 - 16
f. Surah Al Baqarah ayat 186
g. Surah Al Hijr ayat 22
h. Surah Aali Emran ayat 159
i. Surah Al Isra' ayat 23
j. Surah Al An'aam ayat 98 - 99
k. Surah Jumuah ayat 9 -10

2. Matan Hadith 40 Imam An Nawawi berikut;
a. Hadith Pertama
b. Hadith Ketiga
c. Hadith Keenam
d. Hadith Kedua Belas
e. Hadith Kelima Belas
f. Hadith Kedua Puluh Dua
g. Hadith Ketiga Puluh
h. Hadith Ketiga Puluh Empat
i. Hadith Ketiga Puluh Lima
j. Hadith Keempat Puluh

Sumber: SUKATAN PELAJARAN USULUDDIN BRUNEI CAMBRIDGE  G.C.E. A LEVEL